s
پالایش و توانمند سازی ذهن , جسم و احساسات - جسم - ذهن - هیجان - ذهن آگاهی - پاکسازی - توانمند سازی - دکتر محمد عیوضی - نرگس عیوضی - Mind, Body, Emotional, Purification - M.B.E.P - MBEP
۰۸ بهمن ۱۳۹۸
صفحه اصلي درباره ما خدمات اخبار مقالات تماس با ما
جستجو

اعتماد به نفس


اعتماد به نفس به چه معناست و نشانه هاي اعتماد به نفس پايين كدامند؟
اعتماد به نفس بنيادي ترين بخش شخصيت هر فرد است. اعتماد به نفس يعني ارزيابي يا برداشتي كه فرد از خود،‌ توانايي ها و ويژگي هاي وجودي اش دارد.
يكي از اشتباهات بسيار رايج بين بعضی افراد اين است كه ادعا مي كنند اصلاً اعتماد به نفس ندارند. در حالي كه نمي توان گفت فردي اصلاً اعتماد به نفس ندارد، بايد گفت خودباوري او ضعيف و اعتماد به نفس او پايين است. يعني از توانايي ها و خصوصيات خودآگاهي كافي ندارد و تصويري كه از خود دارد در برخي جنبه ها خيلي ضعيف و كم رنگ است،‌روي بخش هاي ضعيف وجودش خيلي تكيه مي كند و نمي پذيرد كه قسمت هاي قوي و باارزشي هم در او وجود دارند.
پايين بودن اعتماد به نفس از نوع كلام،‌رفتار و ظاهر افراد مشخص مي شود،‌ولي به طور كلي افرادي كه اعتماد به نفس شان پايين است غالباً افرادي افسرده،‌مضطرب و خجالتي هستند،‌ نمي توانند توانايي هاي خودشان را درست ارزيابي كنند و نسبت به خود ديد انتقادي دارند. اين افراد معمولاً ‌احساس تـنهايي
مي كنند و حتي اگر در جمع حضور داشته باشند خودشان را جزئي از جمع نمي دانند، ‌به نوعي خـودشان را منزوي مي كنند و به تدريج گوشه گير مي شوند.
اين افراد احساس مي كنند كه با ديگران تفاوت دارند و مرتب سعي مي كنند ديگران را راضي نگه دارند، زيرا آنها احساس رضايت يا احساس ارزشمندي را فقط در تاييد ديگران مي بينند. معيار آنان تاييدي است كه از ديگران مي گيرند. بنابراين در چيزي كه ديگران مي بينند يا به آن ها منعكس مي كنند حل مي شوند و در خودشان هيچ چيز با ارزشي نمي بينند و فقط وقتي احساس با ارزش بودن مي كنند كه ديگران آنان را تاييد كنند يعني اين احساس بايد از يك منبع بيروني به آنان القا شود و اگر چنين بازخوردي را دريافت نكنند هيچ چيز با ارزشي در خودشان نمي بينند،‌توانايي هاي خود را بي ارزش مي دانند و احساس پوچي مي كنند. اين افراد نسبت به هرگونه شكست يا عدم موفقيت فوق العاده حساس هستند. ممكن است از صحبت ها يا رفتارهاي يكي از اطرافيان اين طور برداشت كنند كه آدم مفیدی نيستند و ديگران با ديده ي شك و ترديد يا حتي تحقير به آنان مي نگردند، پس به خود شك مي كنند و مي انديشند كه هر آن چه مي گويند و از فكرشان مي گذرد اشتباه است و اگر اظهار نظر كنند يا كاري را طبق نظر و خواست خودشان انجام بدهند،‌مورد انتقاد و تحقير ديگران واقع مي شوند، در نـتيجه، ‌چيزي نمي گويند و كـاري نمي كنند.
كساني كه از اعتماد به نفس پاييني برخوردارند از پديده هاي جديد خيلي مي ترسند،‌اهل خطر كردن نيستند،‌حاضر نمي شوند بسياري از فعاليت هاي تازه و جديد را انجام بدهند و فقط كارهاي يكنواختي را انجام مي دهند كه كوچكترين خطري براي شان نداشته باشد. در نتيجه،‌زندگي بسيار يكنواختي دارند و احساس كسالت و تنهايي مي كنند.
كساني كه اعتماد به نفس پايين دارند قادر به مديريت برنامه ي زندگي خودشان نيستند، احساس افسردگي، گناه و شرمساري مي كنند. آنان خودشان را قرباني ديگران مي كنند و براي اين كه ديگران به نظر يا برداشت آنان خيلي اعتقاد ندارند غالباً از ابراز عقيده و اظهارنظر اجتناب مي كنند، زيرا اگر ديگران آنان را تاييد يا قبول نكنند، احساس ناراحتي و بي ارزشي در آنان ايجاد مي شود.
پايين بودن اعتماد به نفس به وضوح در رفتار افراد ديده مي شود. معمولا حركات اين افراد خيلي آهسته است و هميشه در خودشان حالت جمع شدگي دارند، همواره خود را سفت و محكم مي گيرنند و خيلي راحت نمي نشينند، حتي وقتي كه ايستاده اند خيلي سرشان را بالا نمي گيرند و خيلي راست نمي ايستند. يكي از نشانه هاي اعتماد به نفس پايين اين است كه فرد هيچ وقت نمي تواند ارتباط چشمي برقرار كند، هميشه نگاهش به يك گوشه ي ديگر يا به زمين است و وقتي هم در حال صحبت كردن است، حالت اضطراب، هراس يا ناآرامي كاملاً‌در رفتارش ديده مي شود،‌يعني به نوعي يك هراس

اعتماد به نفس كاذب بالا چيست؟
اعتماد به نفس كاذب بالا در واقع شكلي از اعتماد به نفس پايين است، با اين تفاوت كه فرد خود را بالاتر از آن كه هست نشان مي دهد. به عبارت ديگر فرد وقتي خود را در زمينه اي ناتوان مي بينند،‌سعي مي كند با بزرگ و توانا جلوه دادن خود، نظر ديگران را جلب كند. اين افراد هم مانند كساني كه اعتماد به نفس پايين دارند،‌به گرفتن تاييد ديگران محتاج اند و ارزش خود را از بيرون مي گيرند. در نتيجه،‌ طوري رفتار مي كنند كه گويي از اعتماد به نفس بالايي برخورداند و اين اعتماد به نفس از توانايي هاي آنان ناشي شده است.
رفتار افرادي كه اعتماد به نفس كاذب بالا دارند نشان مي دهد اعتماد به نفس بالايي دارند در حالي كه اعتمادي كه آنان به خود دارند واقعي نيست. فرد ممكن است داستان سرايي كند و چيزهايي درباره ي خودش بگويد كه مخاطب را تحت تاثير قرار دهد. شايد اطرافيان تصور كنند اعتماد به نفس فرد خيلي بالاست، در صورتي كه اين گونه نيست و فقط رفتار او اين طور نشان مي دهد.
مثلاً‌ فردي كه بسيار ترسو است،‌وقتي احساس خطر مي كند جسارت به خرج مي دهد و داد و بيداد مي كند تا ديگران فكر كنند كه اعتماد به نفس او بالاست،‌در صورتي كه او در حقيقت از درون خالي است و به محض اين كه تنها شود يا در موقعيتي قرار بگيرد كه نتواند اين گونه نقش بازي كند،‌مي شكند و از بين مي رود.
چه عواملي در شكل گيري اعتماد به نفس نقش دارند؟
انسان موجودي است كه حداقل چهار بُعد دارد: بيولوژيكي، روان شناختي،‌اجتماعي و معنوي. هر يك از اين بُعدهاي وجودي مي توانند روي شكل گيري اعتماد به نفس تاثير بگذارند.
عوامل بيولوژيكي
به نظر می رسد در زمینه اعتماد به نفس، عوامل بیولوژیکی کمتر از عوامل دیگر نقش دارند.كودك از زماني كه به دنيا مي آيد تا حدود 5/1 سالگي هيچ "خود" ي ندارد، به دليل اين كه دركي از آن ندارد. بعد، از حدود دو تا سه سالگي كم كم اين "خود" شكل مي گيرد،‌و به خود مي گويد:" من توانايي هايي دارم،‌كارهايي هستند كه مي توانم انجام دهم. آن چه محيط به فرد مي دهد و برخورد اطرافيان با او،‌ خودباوري را در وي شكل مي دهد.
عوامل روان شناختي
یکی از دوره های زندگی که در شکل گیری اعتماد به نفس نقش بسزایی دارد دوره ی نوجوانی است. می توان گفت خودباوري يا خودپنداره در زمان كودكي شكل مي گيرد و تقريباً‌ در دوره ي نوجواني يا بلوغ،‌اعتماد به نفس بر روي خودباوري افراد ساخته مي شود . مـسائل مختلفي كه در مغز فرد ثبـت
مي شـود،‌پـيام ها و رفتارهاي – كلامي يا غير كلامي – كه از ديگران دريافت مي كند، در برداشت او تاثير مي گذارد. مقايسه هايي كه در خانواده با خواهر و برادر صورت گرفته، اين كه چه قدر او را قبول دارند، چه قدر توانايي انجام دادن كارها را دارد و چه قدر تحقير شده است،‌همه ي اين ها روي خودباوري فرد تاثير
مي گذارند.
عوامل اجتماعي
بخش اعظم اعتماد به نفس اكتسابي است . اگر پدر يا مادري اعتماد به نفس پايين داشته باشد، حالت هاي كمبود اعتماد به نفس در كودك شان هم ديده مي شود. اين حالت ها ناشي از برداشتي است كه از رفتار پدر يا مادر خود داشته و نتوانسته آن برداشت را در ذهن و رفتار خود تغيير بدهد، در نتيجه همان افكار را ادامه داده است.
هم چنين هنگامي كه انسان در محيطي جزء اقليت قرار مي گيرد،‌به دليل اين كه فشارهاي اجتماعي خاصي به او وارد مي شود و امنيت مناسبي براي وي وجود ندارد،‌دچار كاهش اعتماد به نفس مي شود.
احساس امنيت عامل بسياري مهمي در تعيين ميزان اعتماد به نفس است . انسان چنان چه احساس امنيت نكند،‌خودباوري خوبي نخواهد داشت و اگر خودباوري خوبي نداشته باشدف‌نمي تواند اعتماد به نفس خوبي داشته باشد.
جنبه هاي تربيتي و فرهنگي نيز در اين زمينه موثر هستند.
معيارهاي كساني كه در جوامع جمع گرا زندگي مي كنند بر نگاه و برداشت ديگران استوار است و اين كه ديگران چه قدر آنان را تاييد مي كنند. تربيت آنان هم بر همين اساس است. يعني از كودكي به اين افراد گفته شده هميشه بايد كاري كنند كه ديگران را راضي نگه دارند.
اين باعث مي شود آنان از خودشان غافل شوند،‌ معيارها و ارزش هاي شان را گم كنند و خود را دربست در اختيار ديگران بگذارند.
دليل ديگرِ پايين بودن اعتماد به نفس افراد اين است كه والدين زمينه ي اوليه را براي آنان به وجود نياورده اند،‌مثلاً‌ هميشه در خانواده پدر يا مادر براي بچه تصميم گرفته اند كه چه چيزي بخورد،‌چه چيزي بپوشد،‌چه كار كند،‌چه كار نكند و ... همواره به كودك گفته اند "جلو ديگران حرف نزن"،‌ "جلو بزرگ تر نبايد حرف زد " و ... هيچ وقت به او امكان نداده اند كه خودش را مطرح كند؛ بعد با رسيدن به سن مدرسه و دانشگاه و سربازي و ... ناگهان او وارد جامعه مي شود. طبيعتاً‌ اين فرد در ارتباط با محيط هاي جديد كنار بيايد،‌در نتيجه گوشه گير و منزوي مي شود و اعتماد به نفسش به شدت كاهش مي يابد.

عوامل معنوي
عامل مهم ديگر كه ميزان اعتماد به نفس فرد را تعيين مي كند،‌بخش معنوی اوست. باورها و اعتقادات فرد – كه مي تواند مذهبي هم نباشد – يكي از پايه هاي مهم اعتماد به نفس است كه به او نوعي احساس امنيت مي دهد،‌به اين معنا كه او رها نيست و مي تواند به جايي اتكا كند.

نشانه هاي اعتماد به نفس متعادل چيست؟
كــسي كه اعـتماد به نفس متعادل دارد،‌ اهل تكبر نيست،‌آدمي نيست كه غرور داشته باشد يا بخواهد توانايي هاي خود را به رخ ديگران بكشد و واقعاً‌ فرد بسيار متواضعي است. تعداد افرادي كه اعتماد به نفس متعادل و واقعي دارند خـيلي زياد نيست،‌ ولي به طور کلی افرادی وجود دارند که ضعف شان مانع فـعاليت هاي آن ها نمي شود و در زندگي شان دخالت چنداني نمي كند. يعني اگر در زمينه هايي خود را خيلي قبول نداشته باشند،‌ديد منفي و خود انتقادي مانع فعاليت هاي شان نمي شوند و آنان را از ادامه دادن روند عادي زندگي باز نمي دارد.
افراد متكي به نفس يا داراي اعتماد به نفس متعادل،‌شناخت درستي از خود دارند،‌نقاط ضعف و قدرت خود را مي دانند،‌براي رفع آن ها تلاش مي كنند و احساس كوچكي و حقارت نمي كنند. استقلال عمل دارند،‌مسئوليت پذيرند،‌پيشرفت گرا هستند،‌ جدي و سخت كوش اند،‌ناكامي ها را مي پذيرند،‌براي خود حرمت و احترام قايل اند و در زندگي خود و ديگران نقش بسيار موثري ايفا مي كنند.
اين افراد از نقطه ضعف هاي خود اطلاع دارند و خيلي خوب مي توانند نظر و انتقاد ديگران را گوش كنند و بپذيرند و بعـد هم در قبال آن انتقاد،‌روي كارهاي خود فكر مي كنند و حتي خود را تـغيير مي دهند.
اعتماد به نفس پايين را چه طور مي توان درمان كرد؟
ميزان اعتماد به نفس افراد به خودباوري آنان بستگي دارد كه در دوران كودكي و رشد،‌شكل مي گيرد. هرچه سن افراد كم تر باشد تغيير دادن خودباوري و نحوه ي تفكر آنان ساده تر، و در نتيجه درمان اعتماد به نفس شان راحت تر است. اما هر چه سن افراد بالاتر مي رود خودباوري شان ريشه دار تر و تغيير دادن آن مشكل تر مي شود،‌اما با اين حال براي افرادي هم كه به ميانسالي رسيده اند و اعتماد به نفس پايين دارند کارهای بسیاری مي توان كرد،‌فقط به شرط اين كه خودشان انگيزه داشته باشند‌،بخواهند و تلاش كنند.
مي توان براي درمان اعتماد به نفس پايين،‌گام هايي برداشت كه نگاه فرد نسبت به خودش و ديد ديگران نسبت به او تغيير كند تا از اين طريق بتواند به خودشناسي بهتري برسد. مي توان به افرادي كه اعتماد به نفس پايين دارند يا توانايي هاي خود را محدود و بي ارزش مي بينند آموزش هايي داد تا به وسيله ي آن ها نگاه خود را تغيير دهند.
به عنوان مثال مي توان از آن ها خواست در طول هفته جنبه هاي مثبت و منفي خود را يادداشت كنند.
بعضي ها فكر مي كنند كه اصلاً هيچ جنبه ي مثبتي ندارند اما اگر براي مثال 25 مورد منفي داشته باشند و دو مورد مثبت، ‌بايد روي همان دو مورد فكر كنند. ممكن است فردي بگويد:"چشمان من قشنگ است." اما دوستانش با اين نظر موافق نباشند،‌در اين حالت فرد نبايد به حرف ديگران توجه كند. مهم نيست آن ها چه فكر مي كنند،‌ فرد بايد اين مسئله را براي خودش يك امتياز در نظر بگيرد و به آن فكر كند.
گاهي اوقات جنبه هاي مثبت افراد به علت وضعيتي كه در آن قرار دارند منفي مي شود. مثلاً‌ فردي بسيار مهربان است،‌اما احساس مي كند به نوعي از مهرباني او سوءاستفاده مي شود و تصور مي كند كه اين مسئله به او لطمه ميزند،‌در اين صورت مهربان بودن را جنبه اي منفي و به عنوان يك نقطه ضعف تلقي مي كند. اما اين برداشت اشتباه است.
در مجموع می توان برای تغییر در میزان اعتماد به نفس از تکنیک ها و مهارت های رفتاری و شناختی استفاده کرد. با تغییر صحیح در نوع رفتارها، باورها و نگرش افراد در زندگی، می توان اعتماد به نفس آنها را افزایش داد.
نویسنده: الهام امری( 4238 بازديد از این مقاله )

تعداد بازديدكنندگان: 1523508

تعداد اخبار: 54
تعداد مقالات: 26


عضویت در خبرنامه:
RSS خبرخوان

مطالب خواندنی
معرفی محصولات فرهنگی
آموزش آشپزی گیاهی
 Powered by: Erana تمامي حقوق اين سايت متعلق به موسسه نواي طلوع مهر مي باشد
صفحه اصلي| بازخورد | لينك به ما